Svařování

Ke svařovaným dílům, můžeme zajistit žíhání, tryskání i lakování.

U svařenců jsme omezeni pouze hmotností cca 20t.